Harald Olbrich

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Kurt Lade (1905 - 1973)
1988   El Lissitzky 1890 - 1941
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Současné umění Německé demokratické republiky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha