Jiří Pekárek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince
1986   Kolářský: Medaile, mince
1988   Ctirad Stehlík: Grafika, koláže, obrazy
1996   Ctirad Stehlík: Žižkovské ateliéry
2003   Michal Vitanovský: Mince
2006   Michal Vitanovský: Medaile, mince, insignie, plastiky
nedatováno (po 1984)   Eva Tesařová: Keramika
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Kornelie & Zdeněk Němečkovi (Plastiky, vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie )
1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
1986   Daniela Stehlíková: Keramika; Ctirad Stehlík: Grafika, obrazy, koláže
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1996   Česká medaile 1987 / 1996
1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
2003   4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon)
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Zlato (Od magie až po finanční spekulace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1987   Atentáty na peníze, Svoboda, nakladatelství, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1987   Peníze celého světa
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   Velký prostor chudých (Sochař Karel Nepraš rozšiřoval místo imaginaci, hře a svobodě), Týden, , , 2002, 76-77