Erich Kuby

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Rosemarie (Mazlíček německého zázraku), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Rosemarie (Mazlíček německého zázraku), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha