Evženie Nová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Občánku, a co teď?, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha