Maurice Leblanc

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1933   Od půlnoci do sedmi (Román), Novina, tiskařské a nakladatelské podniky v Praze, Praha
1991   Dutá jehla, Nakladatelství Evropského kulturního klubu, Praha