Vojtěch Pochop

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Trienále současné ilustrační tvorby: Studentská ilustrační tvorba (16. ročník)
2011   International Poster Exhibition Migration