Karel Seidl

* 24. 9. 1927,
8. 4. 2013,
conservationist, librarian

 

sex: male

word:
Ředitel Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni od 1.3.1977 do 31.12.1986. Předtím vedl téměř 16 let historickou klášterní knihovnu v Teplé. S jeho působením ve funkci ředitele je spojeno významné rozšíření činnosti krajského střediska. Tehdy převzalo do své správy některé další státní památkové objekty v Západočeském kraji (bývalé premonstrátské kláštery Chotěšov a Teplá, zámek ve Valči, hrad Velhartice). Vytvořilo správy dvou nových chráněných krajinných oblastí Šumava-západ a Slavkovský les. Nebo například a v neposlední řadě úspěšně zvládlo odborně velmi náročnou památkovou obnovu státního zámku Kozel, jež zahrnovala rozsáhlé restaurátorské práce v jeho interiérech.

Z funkce ředitele byl K. Seidl uvolněn na vlastní žádost. Až do svého odchodu do důchodu 30.9.1989 pracoval pro krajské středisko jako odborník zejména v oblasti evidence a dokumentace mobiliárních a knihovních fondů. I potom měl o památkovou péči v západních Čechách zájem. To platilo až donedávna nehledě na to, že stále udržoval přátelské styky s několika svými bývalými kolegy. Dne 20.12.2011 se K. Seidl ujal čestné úlohy a symbolicky pokřtil nově založenou edici územního odborného pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu s názvem Památky západních Čech.