Karel Seidl

from - to, institution, city, (notes)
1961 - 1977   Klášter Teplá, Teplá (Cheb), (ředitel knihovny)
1977 - 1986   Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město), (ředitel 1.3.1977-31.12.1986)