Jan Václav z Finberka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
Occassional Print
published, title (subtitle)
1939   Literární místopis Českobrodska
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
1940   Sborník Svazu českých umělců v Praze (1940)