Zdeněk Mareš

* 24. 11. 1931, Veselíčko (Písek), Česká republika (Czech Republic)
historian, writer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Narodil se 24. 11. 1931 ve Veselíčku u Milevska. Vystudoval střední zdravotnickou školu v Písku, maturoval tu roku 1953. Tři roky působil na záchytné protialkoholní stanici v Praze. Pak pracoval do roku 1967 ve stavebním podniku jako úředník, potom jako diplomovaný ošetřovatel v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Své prvé příspěvky uveřejnil už jako student v časopise Zlatá stezka, posléze publikoval v různých periodikách, např. v Učitelských novinách, Mladé frontě, Květnu a Květech. V r. 1958 vydal román „Nerozhodní“, který se odehrává v Písku v letech 1947 – 1948 a jeho hlavními hrdiny jsou středoškolští studenti. Také novela „… není kam a není proč“ (1974), která se věnuje problematice dospívání, se odehrává v prostředí Marešovi důvěrně známém – ve zdravotní škole a v nemocnici. Na román „Tyrnerové“ (1965), ve kterém se pokusil zachytit padesátiletou historii jihočeského řeznického rodu, volně navazuje román „Staré kameny“ z roku 1991. Psal také dobrodružné a historické romány pro mládež, např. „Tvůj majetek, králi“ (1984), „Už tamboři bubnují“ (1987), „Sehni se pro kámen“ (1988). Román „Pavilon beznaděje“ (1991) se odehrává v prostředí psychiatrické léčebny. Námět z historie Písku čerpal pro svůj román „Horký týden“ (1978), který se odehrává v době obléhání města za třicetileté války v roce 1620.
ctenizpisku.cz, 30.7.2019