Irena Czepová

 

sex: female

Irena Czepová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Silk Road Project (Asia and Europe Talk to Each Other), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)