Augustin Ulč

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha