Jan Slavík

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2011/06   Bakalářky 2010 / 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)