Jan Slavík

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Fakulta umění a designu, reklamní fotografie), Vojtěchovský Miroslav