Anna Regina Husová

* 22. 9. 1857, Chřešťovice, Albrechtice nad Vltavou (Písek), Česká republika (Czech Republic)
16. 4. 1945, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
writer, pedagogue, collector

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Narodila se 22. 9. 1857 v Chřešťovicích u Písku (tehdy Křešťovicích), kde také chodila do obecné školy. Ve vzdělání pokračovala na písecké měšťanské škole (1872 – 1875). Po studiích na Českém ústavu pro vzdělávání učitelek v Praze vyučovala v Protivíně, Vodňanech a od roku 1810 na obecné škole v Písku. Odtud přešla na měšťanskou školu, kde se roku 1920 stala ředitelkou. Do důchodu odešla v roce 1926. Pracovala ve výchovných a dobročinných spolcích. Patřila k zakladatelkám spolku Světlá, jehož jednatelkou byla až do roku 1945. Pracovala též ve spolku Péče o mládež. Významná je i její práce národopisná – sbírala texty a notové záznamy lidových písní z Chřešťovicka a pro písecké muzeum lidové kroje z Prácheňska. Zájem o lidové umění a osvětová činnost podnítily její cesty po Evropě a severní Africe. Mezi její přátele, s nimiž ji spojovala její činnost odborná i osvětová, patřila např. Eliška Krásnohorská, čestná předsedkyně píseckého spolku Světlá, a Tereza Sedláčková, manželka Augusta Sedláčka. A.R. Husová sbírala také jihočeské pohádky, říkanky, pověsti a písně, ale je i autorkou mnoha knih pro děti a mládež, v nichž se objevují sociální náměty, motivy vlastenectví, domova, poctivosti a pracovitosti, stejně jako kladné lidské city. Pro její tvorbu jsou charakteristické přírodní motivy a patrný výchovný záměr. Vydala kolem dvaceti titulů, např. V čarovném sadě /1890), Několik povídek o rostlinách (1892), Na pobřeží východní Afriky (1897), Z pohádkové říše (1899), Pohádky z naší chaloupky (1907), Paní Věra (1934) a další. Přispívala do mnoha časopisů, např. Beseda učitelská, Malý čtenář, Otavan aj. Zemřela 16. 4. 1945 v Písku a byla pohřbena na zdejším Svatotrojickém hřbitově.
ctenizpisku.cz, 30.7.2019

notes:
Odkaz. forma
Egina
-
Ředitelka školy v Písku, beletristka pro mládež, národopisná pracovnice, sběratelka lidové slovesnosti.