Jiří Jirásek

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1962   Umění je život a tvorba (Šestkrát o umění moderním a avantgardním), obálka, Československý spisovatel, Praha
1964   Vrah dostal Goncourta, , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1990   Občanské fóry (Pražský podzim 1989), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha