Jan Nepomucký Jeník z Bratřic

* 6. 1. 1756, Radvanov, Mladá Vožice (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
26. 8. 1845, Praha, Česká republika (Czech Republic)
collector, author of memoirs

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Rakouský důstojník, nadšený josefinista a český vlastenec, sběratel nejrůznějších zajímavostí k české minulosti, včetně lidových písní a říkadel. Na rozdíl od ostatních obrozenců sbíral kromě památek mluvy venkovské i mluvu městskou a jako jeden z prvních v české literatuře zachycuje lidová říkadla bez cenzury, tj. ponechává jim erotický anebo proticírkevní podtext či přímo obsah. Je zobrazen v Jiráskově románu F. L. Věk.
Pocházel ze staré rytířské rodiny, studoval v Praze gymnázium a práva, od roku 1783 sloužil v armádě zprvu jako kadet. Bojoval u Bělehradu, v Německu i ve Francii, několikrát byl raněn, roku 1795 povýšen na setníka (kapitána), od roku 1800 žil jako soukromník a obecně známá postava v Praze.
Zbytek života věnoval sbírání zajímavostí všeho druhu. Zanechal po sobě více než 27 svazků rukopisných záznamů a německy psaný vlastní životopis (Tagebuch merkwürdiger Vorfälle meiner Dienstzeit).
Z této nesmírně rozsáhlé pozůstalosti vyšlo několik výborů, zejména Písně krátké lidu českého obecného (1929). Jde o pravděpodobně jednu z prvních sbírek českých lidových písní, která vznikla začátkem 19. století. Jde zejména o písně venkovského a městského lidu. Některé skladby jsou vynikající úrovně, jiné poněkud slabší, většina je rozverného rázu.
cs.wikipedia.org, 2013/03/30

notes:
Odkaz. forma
z Bratřic, Jan Jeník, 1756-1845
Jan Jeník z Bratřic, 1756-1845