Jiří Hampl

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Československá fotografie v exilu (1939 - 1989)