Josef Kadula

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   Grafika współczesna
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Tvůrčí skupina M Brno
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Brněnská bilance
1966   Užitá grafika 1960-1966
1967   Brněnský salón
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1981   Brněnská malba 1981
1983   Moravská grafika
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 548-550
1954   Společná výstava moravských krajských středisek v Ostravě, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 5-
1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 8-
1959   Z brněnských výstav - duben, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 188-188
1959   V Kabinetě umění na České ulici..., Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 8-
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 8-
1963   Čeněk Dobiáš, Robert Hliněnský, Josef Kadula, Karel Kryl, Jan M. Najmr, Antonín Širůček, Inez Tuschnerová, Emil Weirauch , Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1966   Dopis z Brna, Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 7-
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění