Petr Poš

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1981   Pražské výstavy červenec, srpen (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9
1989   Animovaná tvorba a video, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15, 1989/07/25, 5-5
1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, , , 1991/03/01, 8-8