Marie Barbora Černínová z Chudenic

* 11. 5. 1725,
11. 11. 1789,
noblewoman, maecenas

 

sex: female

word:
Marie Barbora Černínová z Chudenic. Šlechtična. Mecenáška. Jejími rodiči Jan Arnošt Antonín Schaffgotsch a Marie Barbora Alžběta, rozená z Valdštejna. Byla 2. manželkou Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. Jejím 1. manželem František de Paula Gotthard Schaffgotsch. Její 2. manželství bezdětné. Marie Barbora cílevědomě rozšiřovala rodovou obrazárnu a zasloužila se tak o zachování různých mistrovských děl až po naše časy.

notes:
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,