Konstantin Dimitrijevič Ušinskij

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Povídky a pohádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1954   Povídky a pohádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha