Jarmil Klecker

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1966   Užitá grafika 1960-1966
1967   Československý plakát
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1983   Moravská grafika
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1989   Moravská grafika 1989
1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren)
1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 9-10
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění