Luděk Kožuško

 

sex: male

notes:
NK ne - 2012/08
člen společnosti Novota