Albert Pražák

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1963 - 1968   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, scénografie), Tröster František