Bohumil Fencl

* 1967,
graphic artist, illustrator, typographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Zdroj: http://www.pijsrozumem.cz/Autori/autor.aspx?id=247

Absolvoval PedF UK s diplomovou prací Comics – Kreslené seriály, jejich historie a současnost z hlediska obsahu a formy a jejich didaktické využití (1992). Na komiksovou scénu se uvedl detektivními parodiemi Mr. Sweet, manhattanský detektiv v magazínu Kometa, kde byl součástí první polistopadové autorské vlny (tzv. Generace 89). Po zániku magazínu se soustředil především na kresby pro reklamní agentury, pro něž pracuje dodnes. Je autorem prvního domácího polistopadového erotického komiksu Sheila (Čtyřlístek, 1991).

notes:
Komiks