K. A. Ivanov

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1955   O realistických základech sovětské architektury, Státní projektový ústav, Praha