Leopold Habermann

* 9. 9. 1955, Jihlava (Jihlava), Česká republika (Czech Republic)
artistic blacksmith

 

nationality: Czech
sex: male
web: habermann.cz

word:
Leopold Habermann se narodil v roce 1955 v rodině jihlavských Němců,kde byla kovařina tradičním povoláním. S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že už od dětství žil v zajetí ohně a železa. Jistě to bylo i ono fantastické prostředí, ale především nepopsatelný pocit vítězství nad mrtvou hmotou dostávající přímo pod rukama kovářů žádaný tvar. Největší vliv na odborný růst i na příští samostatnou tvorbu dnešního mistra Habermanna měl jeho otec a strýc Alfred Habermann. Se zarputilostí sobě vlastní se mladý Poldi pustil do učení. V činorodém a inspirovaném prostředí své rodiny získal postupně všechny základy svého příštího mistrovství v podobě perfektně zvládnutých technik černého řemesla. Dobrou školou pro mladého kováře byla práce v uměleckých řemeslech v Praze. Velkou zkušeností pro něj tehdy byly především restaurátorské práce při obnově historických objektů jako např. Národní divadlo,Strahovský klášter nebo zámek Vranov nad Dyjí atd.Takto získané teoretické i praktické vědomosti měli ve své reflexy velký význam pro jeho další umělecké myšlení projevující se rychle i ve vlastní tvorbě.Na tuto svojí vnitřní výzvu dal Poldi odpověď sám sobě v podobě zvýšeného zájmu o výtvarné umění a estetiku.Při hledání vlastní výrazové tváře jistě pomohli Habermannovi i zahraniční stáže jako např. 1979 stáž v Berlíně u Arch.sochaře Achima Kuhna. Zadostiučiněním a vyvrcholením Habermannova snažení byl v roce 1989 zisk titulu mistra umělecké řemeslné práce a v roce 1991 evropský restaurátorský kurz památek v Benátkách v Itálii pod organizací Unesco.V roce 2001 se stává členem sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Od roku 1978 prezentoval svou vlastní tvorbu prakticky každoročně a to účastí na 60 výstavách doma i v zahraničí.Je autorem řady avantgardních volných kovových plastik .Lze tedy říci že jeho tvorba postihuje všechny oblasti moderního umění.
ajv.cz, 24.2.2017

notes:
Odkaz. forma
Habermann, Poldi, 1955-