Josef Prošek

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Praha, Praha, (práce u Ringhoffera a v ČKD Karlín. Fotoreportér čas. Květy v l. 1951-1956. Aakademie muzických umění, filmová a televizní fakulta, externě. Čs. komitét FIAP)