Oskar Federer

* 5. 5. 1884, Jičín (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
1968, Montreal (Québec), Kanada (Canada)
collector, businessman, factory owner

 

sex: male

word:
V roce 1901 absolvoval obchodní akademii v Praze a začal pracovat pro Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT), které patřilo vídeňským Rothschildům a slezské rodině Gutmannových. Z řadového úředníka se postupně vypracoval na vyšší pozice. Roku 1915 byl přeložen na obchodní ředitelství VHHT do Vídně a o rok později jmenován prokuristou firmy. Na podzim 1918 byl po vzniku Československé republiky pověřen reorganizací firemní pražské kanceláře, 1920 se stal jejím ředitelem. O rok později v Praze založil a řídil společnost pro odbyt výrobků VHHT a spřízněných firem v zahraničí Kontinentale Eisenhandels-Gesellschaft Kern & Co. (Kontinentale), jež postupně vybudovala síť poboček v Evropě a Palestině. Díky svým úspěchům v oblasti obchodu i průmyslové výroby zasedal ve správních či dozorčích radách řady těžařských, železářských a chemických firem. Působil i v oborových organizacích a zájmových sdruženích (např. jako prezident Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků, místopředseda Ústředního svazu československých průmyslníků, člen vládního Poradního sboru pro otázky hospodářské). V prosinci 1931 byl jmenován zástupcem generálního ředitele VHHT a krátce nato převzal po penzionovaném Adolfu Sonnenscheinovi vedení firmy, která patřila k nejdůležitějším v československém těžkém průmyslu. VHHT se v té době potýkalo s důsledky hospodářské krize a s neúspěchy v investiční a úvěrové politice. Ve třicátých letech dosáhlo pod jeho vedením VHHT výborných ekonomických výsledků, mj. díky významným zakázkám, které Federer získal ve Velké Británii a v sovětském Rusku. V roce 1937 se podílel na transakci, při které byly vítkovické kuksy převedeny na Alliance Assurance Company of London. Krátce po okupaci českých zemí v březnu 1939 Federer emigroval přes Francii a Velkou Británii do Kanady, kde žil od března 1940. Roku 1945 získal kanadské občanství. Po skončení války se z pověření rodiny Rothschildů do Československa vrátil, aby ji zastupoval při jednáních o náhradách se státem, který mezitím VHHT znárodnil. V Kanadě Federer nadále pracoval v oboru, od 1946 stál v čele firmy Prescott Brass Manufacturing Co., Ltd. v provincii Ontario.
Jaroslav Michna, Černé slunce?, GVUO 2018, s. 255

notes:
Průmyslník, podnikatel, továrník a sběratel umění, generální ředitel Vítkovických železáren.