Johanna Kreis

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Sovak weltvernetzt (Pravoslav Sovak im Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Mezery v historii (Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2010   Franz Metzner a Kunstforum ostdeutsche Galerie Řezno, Mezery v historii, , , 2010, 221-224