Karel Hanzlík

* 16. 7. 1954, Klatovy (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
architect

 

nationality: Czech
sex: male

word:
narozen: 16.7.1954 v Klatovech

Vzdělání:
1969 -1973 Gymnasium Klatovy
1973 -1979 ČVUT – fakulta architektury, Praha
Odborná praxe:
1979 –1983 Krajský ústav státní památkové péče
v Plzni
architekt - památkář
1983 – 1989 DRUPOS Plzeň
architekt v oblasti vývoje nízkopodlažní bytové výstavby
od r. 1992 samostatný architekt
od r. 1993 autorizovaný architekt
Architektonická kancelář ing.arch. Karel Hanzlík
Jiráskovo nám. 6, 326 00 Plzeň
Profesní zaměření:
Architektonické studie objektů
Územně plánovací dokumentace
Rozvojové projekty – řešení urbanistických studií, spolupráce na vypracování studií proveditelnosti
Vypracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební povolení

notes:
Knihovna města Plzně - místo narození: Plzeň