Jindřiška Radová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Jindřiška Radová: Keramika
1991   Jindřiška Radová
nedatováno   Jindřiška Radová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1955   Jindřiška a Pravoslav Radovi: Výstava keramických prací
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1961   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Josef Soukup
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Jindřiška a Pravoslav Radovi
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1968   Intersymposium ČSSR - Keramika Bechyně 68
1968   Bilanz 68
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Tschechische Angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště
1971   45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1972   Český porcelán
1974   Keramik aus der ČSSR
1974   Hedendaagse ambachtskunst uit Tsjechoslowakije
1974   Keramika a příroda
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1977   Tschechoslowakischer kunst
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1979   Současné užité umění (Sklo, keramika, tapiserie, šperk (autorká individuální tvorba))
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Čtyři generace rodiny Radů (Výstava k nedožitým 85. narozeninám národního umělce Vlastimila Rady)
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1982   Pravoslav a Jindřiška Radovi: Keramika
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Kortárs csehszlovák kerámia / Zeitgenössische böhmische Keramik
1983   Keramika, textil, sklo '83 (v kultuře bydlení)
1984   Pravoslav Rada Jindřiška Radová Šárka Radová
1984   Moderne Keramik Tschechoslowakischer Künstler
1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Keramika pražských umělců
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Keramika 88 (Výběr z tvorby pražských keramiků)
1989   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1991   Tři generace Radů (Vlastimil Rada, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová)
1991   Keramika 91
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1994   IAC - International academy of ceramics - Praha 1994/IAC - Mezinárodní akademie keramiky - Praha 1994
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Výstava rodiny Radů (ke 100. výročí narození Vlastimila Rady)
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   IAC '96 Japan
1996   Užité umění 60. let
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník)
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
2001   Pravoslav Rada Jindřiška Radová
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2002   Subjektiv(-iv) - Objekt (Eropäische Keramiker, eine Auswahl)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2009   Ohlédnutí (Jindřiška Radová, Pravoslav Rada, Šárka Radová)
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2012   Keramické setkání Kolín (Socha a prostor 2012)
nedatováno   Česká keramika
nedatováno   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Pravoslav a Jindřiška Radovi, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   O současné bižuterii, Tvar, 5, 2, 1953, 35-43
1954   Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 4-5
1955   K výstavě keramiky Pravoslava a Jindřišky Radových, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, -
1957   Výstava keramiky Pravoslava a Jindřišky Radových, Mladá fronta, 13, 129, 1957/05/30, 5-5
1957   Keramika J. a P. Radových, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 8-
1958   Keramika na EXPO 58, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 4-
1958   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 8-9
1959   Unikátní keramika a její nové uplatnění, Umění a řemesla, , 3, 1959, 114-121
1961   Bilance 1960, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 5-6
1961   J. a P. Radovi - J. Soukup, Výtvarná práce, 9, 10, 1961/05/29, 6-7
1963   Lidová umělecká výroba 1963, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 12-13
1968   Hra a dekorace z Prahy, Výtvarná práce, 16, 20-21, 1968/12/10, 8-
1968   Hry s keramikou , Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 5-
1972   Z pražských výstav, Tvorba, , 15, 1972/04/12, 15-16
1979   Notes on Bohemian Ceramics and China Production (Tradition and Contemporary Problems), Glass Review, 34, 9, 1979, 5-10
1980   Pravoslav a Jindřiška Radovi po 30 letech, Umění a řemesla, , 3, 1980, 2-3
1981   Galerie výtvarného umněí v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Beispiele (56 Abbildungen mit Kommentierung), Keramik, , 14, 1982, 12-15
1983   Výstava Pravoslava a Jindřišky Radových, Umění a řemesla, , 2, 1983, 10-11
1988   Keramika v Paláci kultury, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 5-
1989   Jindřiška Radová: Porcelány, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, , , 1989, 0-0
1991   Keramika 91, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 20, 1991/10/03, 13-
1993   Mezi představou a snovou vizí, Českokrumlovsko, , , 1993/10/22, -
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Figury, které čas nepoznamenal, Můj dům, 5, 9, 1997, 131-133
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Jindřiška Radová: Keramika- výběr z díla
2016   Jindřiška Radová: Život s keramikou
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1961   Rada, Radová, Soukup: Keramika, sklo, glyptika
1978   Checoslovaquia en las artes del vidrio, la porcelana y la pintura naif (Primer Intercambio de Arte y Cultura Checoslovaquia Euskadi 1978)
1980   Jindřiška a Pravoslav Radovi
1980   Čtyři generace Radů
1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010 ((VII.ročník))
2003   Pravoslav Rada: Keramika - k roku jubilea (s Jindřiškou Radovou a Šárkou Radovou, k jeho poctě)
2005   Jubilanti Umělecké besedy
2012   Keramické setkání 2012 (Socha a prostor)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
Work
published, title (subtitle)
2002   Keř v zátoce
2002   Keř ve skále
2002   Krajina
2003   Starý dub
Letter
published, title (subtitle)
1968   Dodatek ke zprávě o činnosti GP
Email
published, title (subtitle)
2009   Ohlédnutí
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1980   Čtyři generace Radů
Periodical
published, title (subtitle)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Jindřiška Radová
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění