Jindřiška Radová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Vybíráme si sklo a keramiku, Vydavatelství obchodu, Praha
1965   Kultur, Orbis, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Výtvarníci zasahují do denního života (Druhý díl výstavy Umělecké besedy v Praze), Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 4-
1956   Výsledky soutěží (Na památkové předměty), Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 15-
1957   K problémům moderní keramiky, Kultura, , , 1957/06/13, 6-6
1960   IV. přehlídka (Užité umění a průmyslové výtvarnictví), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 111-117
1989   Keramika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15, 1989/07/25, 8-8
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Jaroslav Vondráček ml., Černokostelecký zpravodaj, , 3, 2005/03, 8-8
Periodical
published, title (subtitle)
2006   Život (Revue Umělecké besedy)