Jindřiška Radová

institution, city
Městská galerie, Brno (Brno-město)(CZ)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha(CZ)