Hieronymus Hackel

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Sklo a keramika, Ročenka ART+, , , 2012/02, 104-106