Emanuel Ranný

institution, city
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)(CZ)
Obrazová galerie Znovín - Vinařský Louvre, Lukov (Znojmo)(CZ)
Památník národního písemnictví, Praha(CZ)