Mates Ingerisch

Calendarium
published, title (subtitle)
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)