Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1977   Publikace o výtvarném umění (Z nových publikací), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -