Zlata Huttová

* 8. 5. 1935, Praha
† 13. 6. 2001
Translator, Publicist,

 

sex: female

web: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/osudy-a-tvare-chebu/zlata-huttova

notes:
NK ne 2021/02

žena Ervína Hrycha *1929 a Bojmíra Hutty *1920

Její životní příběh byl dost nevšední. Narodila se v Praze 8. 5. 1935, žila jen s matkou, zakládající členkou komunistické strany (a mimo jiné bývalou manželkou spisovatele Gézy Včeličky). Idylickou část dětství prožila u dědečka a babičky v jihočeské Mladé Vožici, tu druhou část a také rané mládí prožila s maminkou v Praze a v Moskvě, kde matka pracovala na československém velvyslanectví. Odtud pocházela její perfektní znalost ruštiny, a proto také po návratu do Prahy vystudovala nejprve ruské gymnázium a poté na vysoké škole se věnovala slavistice: ruštině, češtině a literatuře. V roce 1958 promovala s výborným prospěchem jako filoložka s pedagogickou aprobací pro školy II. cyklu.

Matka jí od mládí vedla k novinařině a vůbec k písemnému projevu, naučila ji, jak dokázat vyjádřit myšlenky, pocity, názory. Na svou novinářskou vstupenku vzala Zlatu v roce 1956 na sjezd československých spisovatelů, kde se Zlata seznámila se svým prvním manželem, spisovatelem Ervínem Hrychem.

Po skončení vysoké školy odešla Zlata na umístěnku do Tábora, kde začala vyučovat (jak jinak?) češtinu a ruštinu na střední průmyslové škole strojní. Po třech letech – to byla povinnost čerstvých absolventů – se mohla rozhodnout, kam chce dál jít. A Zlata se rozhodla pro Prahu. Dostala místo redaktorky zahraničního vysílání v Československém rozhlasu a současně se ve svém volnu věnovala amatérskému divadlu a psala divadelní recenze.

Jako redaktorku (v té době byla již s Ervínem Hrychem rozvedená)ji rozhlas vyslal v roce 1961 udělat pořad do pohraničního Chebu. Byla to určitě její ´osudová´ reportáž. Na konci služební cesty za ředitelem chebské Galerie výtvarných umění, akademickým malířem Bojmírem Huttou, bylo po krátké známosti jejich manželství. ´Vyvdala´ dvě dcery, tří a sedmiletou, k nim za několik let přibyl ještě společný syn Tomáš.

V Chebu začala učit nejprve na základní škole, odkud přešla na střední zdravotnickou školu a gymnázium. Současně externě spolupracovala s chebským divadlem, psala recenze, přispívala jako dopisovatelka do regionálního tisku – tehdy plzeňské Pravdy a chebského Hraničáře. Její vřelý vztah k umění a kultuře obecně ji posléze přivedl do galerie na místo odborné pracovnice. Podílela se na přípravě výstav, koncertů, tematických přednášek, vydávání publikací a byla jednou z činných duší v Klubu přátel výtvarného umění.

Sice se s Bojmírem Huttou po delším čase rozvedli, ale práci v galerii se věnovala dál s plnou vervou. Však si také všude přítomná Zlatuška (jak jí říkali její přátelé) vysloužila za svoje názory na kulturní počiny ventilované v recenzích přezdívku ´Zlá tužka´. Její postřehy však byly vždy velmi trefné.

Příležitostně se věnovala průvodcovské činnosti pro ČEDOK, provázela různé zahraniční delegace. Kromě ruštiny zvládla velmi dobře i němčinu (začala se jí učit až v Chebu).

V tak exponovaném veřejném postavení prožila v Chebu i dva významné společensko-politické zvraty – rok 1968 a rok 1989. Oba ustála se ctí, bez ztráty kytičky.

Po roce 1990 vypomáhala u Okresního soudu v Chebu i u Policie ČR jako tlumočnice ruského jazyka při různých kauzách s ilegálními migranty z bývalého SSSR i z východního bloku. Jejím posledním pracovním působištěm bylo postavení vedoucí redaktorky v týdeníku Chebsko na počátku 90. let.

Zlata Huttová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Zlata Huttová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Jiří Švengsbír, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Zdeněk Světlík, Jaroslav Zapletal, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu - říjen-prosinec 1977 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Galerie výtvarného umění v Chebu leden - únor 1978 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Galerie výtvarného umění Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Galerie výtvarného umění Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1982   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 10-10
  1982   Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 9-9
  1983   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), 14-15
  1983   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 12-12
  1983   Západočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 13-13
  1983   Západočeský kraj - Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Západočeský kraj - Cheb (Zprávy z krajů)

Zlata Huttová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)