Jan Maria Najmr

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Jan Maria Najmr: Výstava obrazů a grafiky z roku 1945-1948
1957   Jan Maria Najmr
1960   Jan Maria Najmr: Variace na bulharské motivy
1976   Jan Maria Najmr: Obrazy z let 1963-1975
1983   Jan Maria Najmr: Obrazy
1985   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984
1987   Jan Maria Najmr: Výtvarné dílo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Výstava moravských výtvarníků
1959   Výstava moravské grafiky
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Tvůrčí skupina M Brno
1967   Brněnský salón
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika)
1973   Brněnské malířství v Plovdivu
1977   II. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1981   Brněnská malba 1981
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1989   Moravská grafika 1989
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2001   II. Moravský salón grafiky 2001
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 548-550
1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 7-
1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 8-
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1960   V Malé galerii Domu umění byla otevřena..., Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 8-
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 8-
1963   Čeněk Dobiáš, Robert Hliněnský, Josef Kadula, Karel Kryl, Jan M. Najmr, Antonín Širůček, Inez Tuschnerová, Emil Weirauch , Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 9-10
1966   Dopis z Brna, Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 7-
1970   Jan Maria Najmr, Výtvarná práce, 19, 5, 1971/03/02, 4-4
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2011   20. aukce
2013   31. aukce
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1961   Výstava Moravské grafiky
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění