Jan Maria Najmr

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1968/04/11 -   Výstava prací žáků oddělení fotografie na SUPŠ, Brno (Brno-město)