Vladislav Mstislavovič Zimenko

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Co přináší 3. číslo Iskusstva?, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 12-
1957   K velkému Říjnu, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 12-
1957   Tvůrčí síly sovětských výtvarníků, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 5-