Žofie Marie Josefína Albína Hohenberg, vévodkyně,

* 1. 3. 1868, Stuttgart, Rakousko (Austria)
28. 6. 1914, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina)
photographer, maecenas, noblewoman

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Žofie Marie Josefína Albína roz. hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína, od roku 1900 kněžna a od roku 1909 vévodkyně z Hohenbergu (1. března 1868, Stuttgart – 28. června 1914, Sarajevo, Bosna), byla česká šlechtična pocházející ze starého šlechtického rodu Chotků. Dne 1. července 1900 uzavřela v Zákupech morganatický sňatek s rakouským arcivévodou a předpokládaným následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d'Este. Zemřela v Sarajevě na následky atentátu, připraveném vídeňskými dvorními kruhy s cílem odstranit následníka trůnu.
Sňatek s Franzem Ferdinandem d´Este z dynastie Lothringen-Haus Oesterreich konán v Zákupech (Reichstadt) 1.7.1900.