Heinrich (Jindřich, Henry) Kulka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
[2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009 , Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2019   Západočeská galerie v Plzni