Sylva Lacinová Jílková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Viděno ve sněhu a v podzimní mlze, Olbram Zoubek, , , 1996, 133-133