Jiří Rataj

* 21. 1. 1957, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
restaureteur, painter, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
V letech 1971 – 1975 vystudoval v Praze Střední umělecko-průmyslovou školu, poté absolvoval obor malířství a restaurátorství u A. Ballardiho a R. Ondráčka na AVU (1976 – 1983). Vedle restaurátorské činnosti se Jiří Rataj věnuje pedagogické práci. V r. 1995 se podílel na založení Soukromé střední umělecko-průmyslové školy v Plzni (SSUPŠ Zámeček), kde rovněž vyučuje restaurátorství a figurální malbu.
Po studiích se Jiří Rataj nejprve soustavně věnoval restaurátorské práci (nástěnné malby, závěsné obrazy, polychromované sochy, kopie historických maleb – např. kostel sv. Anny, Praha 3; Svatá Hora; minoritský klášter v Opavě; SVK v Plzni; zámecká kaple ve Zbirohu; zámek Kratochvíle aj.). Vlastní volnou tvorbu představil poprvé v Plzni v r. 1990. Jeho malba je poznamenána precizní technologickou a technickou průpravou restaurátora. Jiří Rataj využívá umných technických malířských efektů a fines, tematicky se zaměřuje na imaginativně interpretovanou figuraci, stylově tlumočenou expresivním rukopisem, který se však, spíše než k emoční hodnotě, obrací k specifickým dekorativním kvalitám expresivního malířského gesta. Zvláštní imaginativní transformací reality a interpretací prostoru - často jsou to jakési nekonečné pláně obydlené fantaskními útvary, jež probouzejí volné asociační možnosti - vpisuje Jiří Rataj do jisté míry své dílo do kapitoly surrealismu, plzeňskou výtvarnou tvorbou kupodivu takřka nepopsané.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
Výstavy (výběr):
1990 – Obrazy – Galerie J.Trnky v Plzni
1991 – Obrazy – Galerie Červené srdce v Plzni
1992 – Obrazy – Galerie Kaplanka, Český Krumlov
1993 - Obrazy – Galerie Červené srdce v Plzni
1997 - Obrazy – Winterthur
2001 – Obrazy – Galerie J. Trnky v Plzni
2003 – Obrazy – Galerie – Cafe Logr v Plzniburgu)