zdroj: http://prostor-ad.cz/kalendar/cervenka.htm

Vladimír Červenka

* 19. 3. 1912, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 14. 12. 2004, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01021689

notes:
Ing. architekt, profesor stavební fakulty, práce z oboru.

Vladimír Červenka

zdroj: http://prostor-ad.cz/kalendar/cervenka.htm
 

Vladimír Červenka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1932 - 1938   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

Vladimír Červenka

from - to   institution, city, notes
1952 - 1955   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha
1958 - ????   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha, ředitel
1963 - ????   České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Praha, pedagog
1964 - ????   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha, ředitel

Vladimír Červenka

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Stavba měst v Československu, Svaz architektů ČSR, Praha
  1958   Town Planning in Czechoslovakia, Svaz architektů ČSR, Praha