Raymond Peynet

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Jean Effel dává podnět k diskusi, Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 2-2