Zuzana Rusková Bellušová

* 6. 7. 1932, Trstené (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
Painter, Pedagogue

 

nationality: Slovak
sex: female

notes:
NK neuvádí 2016/05

Zuzana Rusková Bellušová

Narodila sa 6. júla 1932 v Trstenom Belušovcom v Bánovskej ulici. Študovala na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Profesor F. Klimáček formoval jej záujem o výtvarné umenie. V rokoch 1951 až 1954 študovala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave u profesora E. Lehotského a E. Nevana.Po škole šla učiť výtvarnú výchovu na SVŠ v Banskej Bystrici. Tu položila základy svojej krajinárskej tvorby. V roku 1957 sa presťahovala natrvalo do Bratislavy a stala sa asistentkou profesora E. Lehotského na Katedre výtvarnej výchovy Vysokej školy pedagogickej.
V tej dobe podnikala študijné cesty po slovenskej krajine s priateľmi zo štúdií - E. Antalovou, E Antalom, J. Švecom a M. Veblom. Okrem každoročných ciest po slovenskej krajine navštívila v rokoch 1958 až 1981 aj NDR, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, ZSSR a Francúzko. Od roku 1961 vyučovala aj na ĽŠU v Bratislave.
Svojimi dielami zaujala na súťažiach a výstavách v Československu i v zahraničí (Krakov, Zlotov, Moskva, Tokio, Győr, Berlín).
Pri otvorení jej výstavy v Liptovskom Mikuláši v roku 1983 povedal Ľudo Petránsky o jej tvorbe:Ťažisko Ruskovej výtvarného záujmu spočíva predovšetkým v krajinomaľbe. Sporadicky sa objavujú i figurálne kompozície, portrétne štúdie či zátišia. Vedno so svojimi priateľmi rok čo rok navštevuje rodný Liptov, Oravu, Horehronie i ďalšie rázovité kraje Slovenska. Na týchto potulkách si ujasňuje otázky umeleckého programu a vyhraňuje si stanovisko k nemu, sumarizuje najlepšie momenty predchádzajúceho vývinu a zároveň so sympatickou odvahou analyzuje možnosti nových postupov.
trstene.sk, 2016/05/10

Zuzana Rusková Bellušová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1951 - 1954   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Pedagogická fakulta, Hoffstädter Bedrich, *1910
1951 - 1954   Vysoká škola pedagogická, Bratislava (Bratislava), Nevan Eugen, *1914

Zuzana Rusková Bellušová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Lidová škola umění, Bratislava (Bratislava)

Zuzana Rusková Bellušová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Skupina 66, *1966, spoluzakladatelka
???? - ????   Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, *

Zuzana Rusková Bellušová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/09/16 - 1962/09/30   Zuzana Bellušová - Rusková: Výstava obrazov, Vlastivedné múzeum, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1963   Zuzana Bellušová - Rusková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/03/31 -   Zuzana Rusková, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967/04/02 -   Skupina 66, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/11/29 - 1970/12/31   Skupina 66, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/03 - 1975/04   Desať slovenských krajinárov, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/10/15 - 1976/11/30   III. Medzinárodné bienále maľby Košice 1976, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/11/09 - 1976/11/30   Současné slovenské výtvarné umění (obrazy, grafika, plastika), Galerie Art Centrum, Praha
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/12   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)

Zuzana Rusková Bellušová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Zuzka Bellušová - Rusková, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Skupina 66, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1975   Desať slovenských krajinárov
  1976   Současné slovenské výtvarné umění (obrazy, grafika, plastika), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Předseda Skupiny 66 akad. malíř Marián Velba zahájil..., Výtvarná práce
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Skupina 66, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _

Zuzana Rusková Bellušová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Krajinomalba dneška, Výtvarná kultura, 13-16
  1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 14-20

Zuzana Rusková Bellušová

institution, city  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)

Zuzana Rusková Bellušová

year of award   award name, type, notes
1983   Cena Martina Benky